Dan-kirurg.dk – Kirurgisk klinik

Dan-Kirurg.dk er en moderne speciallægepraksis i kirurgi, som tilbyder:

Alle behandlinger gennemføres af speciallæge i kirurgi og mavetarmkirurgi Haytham Al-Tayar og Sami Asadzadeh.

Vi tager imod patienter fra gruppe 1 og 2 samt private patienter.

Gruppe 1 har brug for en henvisning fra egen læge, og behandlingen er da uden beregning.

Gruppe 2 og private patienter behøver ikke en henvisning, før de kontakter klinikken.

Man kan frit vælge speciallæge uafhængig af regionsgrænser.