Sterilisation af mænd (vasektomi)

Ved mandlig sterilisation fjernes et stykke af sædlederen på begge sider.

Overvejelser før operationen

Du skal, inden du beslutter dig for operationen, modtage vejledning hos din praktiserende læge som formentlig kender dig og din familie. I forbindelse med konsultationen skal du (lovpligtigt) underskrive en ”anmodning om sterilisation”.

Inden man beslutter sig for en sterilisation, så skal man være klar over at muligheden for at retablere sædlederne er begrænset. Teknisk set lykkes det, at genskabe sædlederne hos ca. 80 %. Imidlertid vil mange mænd efterfølgende danne antistoffer mod egne sædceller. Efterfølgende viser det sig at kun ca. 40 % bliver befrugtningsdygtige.

En løsning kan være at benytte sædbank, f.eks. Cryos (33 323 636). Prisen for kvalitetskontrol, nedfrysning og opbevaring i f.eks. 5 år er omkring 5000 kr.

Du bedes have et par tætsiddende underbukser på til selve operationsdagen.

Operationen

Først lægges en blokade, som gøres ved at man over skambenet indsprøjter lokalbedøvelse omkring funiklen (som er det samlede bundt af nerver, kar, sædstreng til testiklen). Der indsprøjtes ca.10 ml på hver side. Det er ikke forbundet med ubehag. Blokaden giver ro og smertelindring i de efterfølgende timer, men er ikke nødvendigvis en særlig virksom del af lokalbedøvelsen.

Selve operationen foregår ved at sædstrengen isoleres, så tæt på huden som muligt. Hud og sædstreng bedøves og umiddelbart efter anlægges et 6-7 mm stort snit i huden. Sædstrengen fanges og trækkes frem og ca. et 1½ cm langt stykke af sædstrengen fjernes. Enderne underbindes og glider herefter på plads i pungen igen.

Huden lukkes med en enkelt sutur, som opløses af sig selv efter ca. 3 uger.

Samme procedure sker på begge sider af pungen.

Efter operationen

Du forlader klinikken efter en 20 minutters observation. Alt i alt opholder du dig godt 1 time på klinikken.

På operationsdagen og de nærmeste dage herefter (evt. op til en uge), vil de fleste have let til moderat ømhed af testiklerne. Egentlige smerter forekommer og almindelige hovedpinepiller (Kodimagnyl, Panodil, Ipren eller lignende) vil være tilstrækkeligt.

Tag det med ro resten af operationsdøgnet.

Lad være med at arrangere fysiske aktiviteter de første par dage.

Sex

Kan genoptages når du har lyst. Husk at der fortsat skal benyttes prævention indtil der foreligger sædprøve efter 3 måneder og at du har fået svaret hos dan-kirurg.dk. Sæden vil have det sædvanlige udseende og volumen. Hormonproduktion og lystfølelse ændres ikke.

Sædprøve

Hos 2-3 % vil sædlederne rekanlisere, hvilket betyder at der dannes en ny kanal mellem de to ender af den delte sædstreng. Sker dette, vil det altid ske inden for 3 måneder efter operationen hvorfor man venter 3 måneder med at foretage sædprøven. Sørg for at have ca 10 sædafgange inden prøven for at udvaske døde sædceller.

Hos enkelte vil det, fordi der stadig er mange døde sædceller, som vanskeliggør påvisning af enkelte levende, være nødvendigt at gentage sædprøven efter yderligere 3 måneder.

I ekstreme situationer kan gå op til et år før man kan erklæres definitivt steril.

Sørg igen for at have ca. 10 sædafgange inden prøven for at udvaske døde sædsceller. I forbindelse med prøven må man ikke have haft sædafgang 3 døgn før prøven afleveres.

Du får udleveret en rekvisitionsseddel til sædprøven inden du går hjem.

Tidspunktet mellem sædudtømmelsen og aflevering må så vidt muligt ikke overskride en time.

Følgetilstande

Sterilisation er et veltolereret indgreb med få efterfølgende gener.

Der kendes sjældne tilfælde af smerter ved enderne af den delte sædstreng samt hævelse af bitestiklen.

Komplikationer

Der ses yderst sjældent komplikationer, såsom infektion og blødning, til dette lille indgreb.

Relativt hyppigt ses derimod misfarvning, evt. sortfarvning af pung og penis samt let hævelse.

Dette er harmløst og forsvinder i løbet af en uges tid. Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte klinikken.

Forsikringsspørgsmål

Vær opmærksom på at der kan gælde særlige forsikringsbetingelser, hvis du rejser og er ny opereret. Planlægger du udlandsrejse er det en god ide forud for afrejse at orientere SOS (telefon: 7010 5055 mellem 9-16) som varetager Sygesikringens udlandsforpligtelser.

Kontakt

Er der spørgsmål i øvrigt, ring da til klinikken på tlf. nummer 27 84 60 22 eller benyt e-mail mail@dan-kirurg.dk

Rev.18.11.2015